بررسی طرح جامع مجموعه ورزشی انقلاب پیرامون شبکه دسترسی و معابر
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به نقل از شرکت توسعه، مهندس کریمی عصر امروز شنبه 14 مهرماه با حضور در محوطه مجموعه انقلاب، در جریان طرح جامع این مجموعه پیرامون شبکه دسترسی، معابر، پارکینگ ها و ورودی ها قرار گرفت.

در این بازدید "لاله" مدیر مجموعه و "محتاج" مشاور مدیرعامل، به ارائه گزارشی از این طرح جامع و اقدامات و برنامه های مدنظر جهت خدمت دهی مطلوب به اعضای محترم مجموعه انقلاب پرداختند.

گفتنی است "رهگذر" مسئول پیگیری های ویژه و سرپرست روابط عمومی شرکت نیز در این بازدید حضور داشت.

گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد