روز ملی عفاف و حجاب گرامی باد
کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب روز ملی حجاب و عفاف را خدمت جامعه ورزش کشور تبریک گفت .


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد