انتصاب سرپرست مجموعه ورزشی انقلاب

سرپرست جدید مجموعه ورزشی انقلاب منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، امروز دوشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲ طی حکمی از سوی عسگریان سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، محمد محمدی به عنوان سرپرست مجموعه ورزشی انقلاب منصوب شد.

گفتنی است وی پیش از این، معاونت باشگاه پرسپولیس را بر عهده داشت.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد