بازدید مهندس کریمی از مجموعه سوارکاری نوروزآباد (خبر در حال تکمیل)
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به نقل از شرکت توسعه، مهندس کریمی صبح چهارشنبه 20 دی ماه راهی مجموعه سوارکاری نوروز آباد تهران شد. وی ضمن بازدید از بخش های مختلف، دیداری را با خلیلی رییس فدراسیون و مسجدی مدیر مجموعه های سوارکاری برگزار نمود.

از مهمترین مباحثی که در این بازدید مطرح شد، بهره برداری مطلوب از این مجموعه ضمن تاکید بر حفظ محیط زیست و پوشش گیاهی مجموعه نوروزآباد بود. مقرر شد هفته آینده جلسه ای در این خصوص با مسئولان محیط زیست در دفتر مدیرعامل شرکت برگزار گردد.

گفتنی است خمارلو مدیرحوزه مدیرعامل و روابط عمومی نیز در این بازدید، مهندس کریمی را همراهی کرد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد