بازدید مهندس کریمی در ایام نوروز از روند انجام کار پروژه ابتدای جاده تندرستی

امروز چهارم فروردین ماه مهندس کریمی به همراه فتحی مدیر مجموعه از پروژه در دست اقدام ابتدای جاده تندرستی بازدید به عمل آورد

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، امروز دوشنبه مورخ 98/1/4 مهندس کریمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه به همراه فتحی مدیر مجموعه و هیئت همراه از روند انجام کار پروژه در دست اقدام ابتدای جاده تندرستی بازدید به عمل آورده ، بررسی های لازم صورت پذیرفت .

همانطور که قبلا هم به اطلاع رسانده شد پروژه مذکور با هدف ایجاد حس مطلوب در اعضای مجموعه حین ورود به جاده تندرستی نسبت به زیباسازی بصری این مکان که با نظارت و سازماندهی فضای موجود و با توجه به شاخص‏ هاي بصری و در نظرگرفتن اصول فنی و ایمنی در طراحي آن که در منظرسازي محيط و ارتقاي ظاهری آن مؤثر می باشد ، در جهت ارتقاي جايگاه فرهنگي و بصري فضاهای پرتردد و ارزش نهادن به جايگاه و تکریم ارباب رجوع به منظور افزایش رضایت اعضای مجموعه انجام گردیده است.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد