با حضور معاونین پشتیبانی و مشارکت های مردمی صورت گرفت
دومین جلسه کمیته سیاست گذاری، جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به نقل از شرکت، این جلسه امروز چهارشنبه 17 مرداد با حضور "فتح الهی" رییس کمیته و معاون مشارکت های مردمی و "جعفری" معاون پشتیبانی، با موضوع بررسی درخواست ها و طرح های سرمایه گزاری در مجموعه وزشی آزادی و مجموعه سوارکاری نوروزآباد برگزار گردید.

لازم به ذکر است در این جلسه نیکو خصال، هنرور، هاشمی و فدایی به عنوان اعضا و رضایی به عنوان نماینده فنی ومهندسی نیز حضور داشتند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد