اسکواش ، تمرین متفکرانه زیستن است

برگزاری مسابقات اسکواش در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، رویدادهای باشگاه اسکواش مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به شرح زیر اعلام می گردد:

مسابقات داخلی بین اعضاء ، بعدا ز ظهر 19 و 20 دیماه

اردوی تیم ملی نوجوانان ( بانوان ) 18 الی 21 دیماه

مسابقات قهرمانی کشور اسکواش ( جایزه بزرگ بانوان ) ، 26 الی 28 دیماه


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد