برگزاری جلسه در خصوص همایش شرکت مخابرات ایران

جلسه بررسی انجام هماهنگی های لازم در خصوص برگزاری همایش شرکت مخابرات ایران

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، جلسه بررسی انجام هماهنگی های لازم در خصوص برگزاری همایش شرکت مخابرات ایران در دفتر معاونت ورزشی با حضور پرویزی معاونت ورزشی ، افشار سرپرست حفاظت فیزیکی ، مسعودی سرپرست روابط عمومی و معاونین ، مدیران و مسئولین شرکت مخابرات ایران برگزار گردید.

شایان ذکر است همایش مذکور در روز جمعه سی و یکم خرداد ماه با حضور 350 تا 400 نفر در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب با یک دور پیاده روی در جاده تندرستی و سپس مستقر گردیدن در رنج گلف ، سخنرانی چند تن از مقامات ، پذیرایی و برگزاری جنگ شادی ادامه خواهد یافت .

گفتنی است در رنج گلف ایستگاههای پذیرایی ، عکاسی از خانواده ها ، نقاشی و گریم کودکان مستقر می گردد.

همچنین هماهنگی های لازم جهت ورود میهمانان محترم از درب شمالی مجموعه با افشار سرپرست حفاظت فیزیکی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب صورت پذیرفت.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد