بازدید لاله و مسئولین اداره آب و فاضلاب از فضای سبز
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب لاله مدیر مجموعه به همراه معاونین و مسئولین مجموعه و نیز مسئولین اداره آب و فاضلاب از
فضای سبز مجموعه بازدید به عمل آورد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد