جام رمضان
آخرین دوره از سری مسابقات تنیس جام رمضان در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب در حال برگزار شدن می باشد.
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، دهمین دوره از مسابقات تنیس جام رمضان با حضور 16 بازیکن برتر تنیس در دو رده انفرادی و دونفره از تاریخ 19 اردیبهشت 97 الی 24 همین ماه در چهار زمین تنیس در مجموعه ورزشی انقلاب توسط باشگاه تنیس آپت در حال برگزاری است .
شایان ذکر است برای اولین بار نیز مسابقات دو نفره پیشکسوتان تنیس با حضور 8 بازیکن با هدف تجربه خاطرات گذشته این ورزش مهیج برگزار می گردد.
گفتنی است این مسابقات در زمین های شماره 6 و 7 و 8 و 9 توسط باشگاه آپت بهره بردار زمین های تنیس در مجموعه ورزشی انقلاب در حال پیگیری است .


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد