در بازدید از واحدهای دفترمرکزی صورت گرفت؛
مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از واحدهای مختلف دفترمرکزی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به نقل از شرکت، ظهر سه شنبه 19 تیرماه مهندس کریمی به منظور بررسی وضعیت انرژی برق و رعایت صرفه جویی آن، واحدهای مختلف دفترمرکزی را مورد بازدید قرار داد.

کاهش مصرف انرژی با استفاده از لامپ های کم مصرف تر برای روشنایی اتاق ها و صرفه‌جویی در انرژی برای پایین آوردن فشار وارد بر محیط و کاهش هزینه‌های شرکت از جمله مواردی بود که مهندس کریمی بر آن تاکید ویژه ای نمود.

گفتنی است در این بازدید "رهگذر" مسوول پیگیری های ویژه و سرپرست روابط عمومی و "جنتی" مدیر امور اداری، مدیرعامل شرکت را همراهی کردند.

گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد