برگزاری جلسه بررسی انشعابات و نصب کنتور توسط بهره برداران در مکان بهره برداری

جلسه بررسی انشعابات و نصب کنتور توسط بهره برداران در سالن کنفرانس نصرت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، صبح امروز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه ، جلسه بررسی انشعابات و نصب کنتور توسط بهره برداران در سالن کنفرانس نصرت با حضور 20 بهره بردار و شش نماینده از فدراسیونهای مستقر در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب و همچنین معاونین ، مدیران و مسئولین در سالن کنفرانس نصرت برگزار شد.

در این جلسه مراغه ای مجری شرکت بروناتا که در زمینه طراحی و تولید دستگاه های اندازه گیری انرژی یا تفکیک قبض مشاع حضور داشته و در خصوص سیستم تفکیک اندازه گیری توسط کنتورهای آب ، برق ، گاز و انرژی سنج هاو خوانش های انجام شده به صورت بی سیم یا باسیم که به دستگاه خوانش مرکزی منتقل می شوند توضیحاتی ارائه نمود.

گفتنی است در یکی دو روز آینده بازدید توسط کارشناسان شرکت معرفی شده از اماکن مورد بهره برداری به عمل آمده و نتایج جهت اقدام هر چه سریعتر ارائه خواهد شد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد