بازدید مهندس کریمی از سالن کشتی شهید صدرزاده مجموعه ورزشی آزادی
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از سالن کشتی شهید صدرزاده مجموعه ورزشی آزادی بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، صبح امروز چهارشنبه 21 آبانماه، مهندس کریمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با همراهی علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی از سالن در حال احداث شهید صدرزاده مجموعه ورزشی آزادی بازدید کرد.

طی این بازدید مدیرعامل شرکت توسعه با توضیحات رییس فدراسیون کشتی در جریان روند ساخت و ساز و ایمن سازی این پروژه قرار گرفت. در ادامه مهندس کریمی نکاتی را در جهت تسریع در روند آماده سازی سالن کشتی شهید صدرزاده اظهار نمود.

سپس مهندس کریمی ضمن حضور در دفتر مدیریت مجموعه ورزشی آزادی با مسئولان شرکت سومه پبمانکار استخر آموزشی مجموعه ورزشی آزادی دیدار و نکاتی را در جهت آماده سازی هرچه سریعتر این پروژه ورزشی تاکید نمود.

گفتنی است در این بازدید حسینی معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه، همدانی مشاور شرکت توسعه و قدرت اله سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی نیز حضور داشتند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد