سالن شماره 9 مجموعه ورزشی انقلاب به فدراسیون های بوکس و کاراته تخصیص داده شد
به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی انقلاب ،دوشنبه 6 مرداد ماه "دکتر صالحی امیری "رییس کمیته ملی المپیک و "مهندس کریمی " مدیر عامل شرکت توسعه و اماکن ورزشی از سالن شماره 9 مستقر در مجموعه ورزشی انقلاب دیدن کردند و تصمیمانی در مورد تخصیص سالن به دو سالن مجزا جهت تمرینات تیمهای ملی کاراته و بوکس گرفته شد .
این تصمیم در پی کسب سهمیه المپیک این دورشته ( بوکس و کاراته ) و انجام تمرینات تیمهای ملی گرفته شده است .
مقررگردید قسمت شمالی سالن برای فدراسیون کاراته جهت تمرینات این رشته و قسمت جنوبی سالن برای فدراسیون بوکس مجهز گردد.
همچنین مقررشد کلیه تجهیزات جهت آماده سازی سالن تا شهریور ماه انجام گیرد .
قابل ذکر است تعدادی از معاونین فنی مجموعه ورزشی انقلاب در این بازدید حضور داشتند و نقطه نظرات خود را ارایه کردند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد