بررسی روند همکاری جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام
در دیدار ذیحساب جدید طرح های عمرانی با معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، روند همکاری جهت تکمیل پروژه های این شرکت بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، صبح امروز سه شنبه ۸ مهرماه هدایتی ذیحساب جدید طرح های عمرانی با مهندس رحمتی معاون فنی و مهندسی جلسه ای را برگزار نمود.

در این جلسه که تعدادی از مدیران فنی مناطق نیز حضور داشتند، موضوعات مشترک ذیحساب عمرانی و معاونت فنی و تعیین روند همکاری جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد