دیدار مدیر مجموعه به همراه معاونین و مدیران با نژاد فلاح
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب مدیر مجموعه ورزشی انقلاب به همراه معاونین و مدیران برای عرض تبریک به نژاد فلاح معاون پشتیبانی جدید شرکت توسعه با وی دیدار نمودند. دراین دیدار معماری. قاسم آبادی . کمالی . حجازی . مالکی . الیاسی حضور داشتند


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد