بازدید مدیر مجموعه ورزشی انقلاب از سالن بولینگ
آقای فتحی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به همراه معاونین مجموعه از سالن بولینگ بازدید کردند .
به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی انقلاب یکشنبه بعدازظهر اول تیرماه ، آقای فتحی مدیر مجموعه بهمراه مهندس یوسفی یکتا معاونت فنی و مهندسی مجموعه و جمعی از معا ونین مجموعه از سالن بولینگ مجموعه دیدن کردند .
طی این بازدید در جریان تغییر و تحولات جدیدی که در داخل سالن و محوطه بیرونی سالن انجام شده قرار گرفتند .
گفتنی است سالن بولینگ مجموعه ورزشی انقلاب از روز 99/03/10 برای علاقمندان بازگشایی شد .


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد