با حضور معاون شرکت و مدیران مجموعه ها صورت گرفت/

برگزاری سه مزایده داخلی مجموعه ورزشی انقلاب و سوارکاری

مزایده بهره برداری از مجموعه سوارکاری مشهد و برخی اماکن داخلی مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، صبح یکشنبه ۱۶ تیر ماه مزایده بهره برداری از مجموعه سوارکاری مشهد و همچنین سالن بولینگ و غرفه هنرهای سنتی در مجموعه ورزشی انقلاب با حضور حسینی معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت برگزار گردید.

گفتنی است در این جلسه، جلائیان مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل، شعبانلو مدیر مجموعه انقلاب، نیکوخصال مدیر مجموعه های سوارکاری کشور، قدمی معاون اداره حراست، جمالی مسوول بازرسی شرکت و نمایندگان ذیحسابی جاری و قراردادها نیز حضور داشتند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد