بازديد مدير حراست شركت توسعه از مجموعه اسکی شمشك
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به نقل از شرکت توسعه، "شهرابی" مدير حراست شركت توسعه چهارشنبه 16 اسفندماه به همراه "محمودي" و "مقیمی" مديران حراست مجموعه های ورزشی آزادي و اسكي از پیست شمشك بازدید کردند.

در حین اين بازديد "شمشكي" مسئول پیست، توضيحاتي را در خصوص وضعیت پيست ارائه نمود.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد