اطلاعیه
بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء و مراجعین محترم می رساند همزمان با فرا رسیدن سیزدهم فروردین و روز طبیعت مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب روز شنبه مورخ 13 فروردین ماه 1401 بطور کامل تعطیل است


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد