بازدید مهندس کریمی از مراحل ساخت مجتمع فرهنگی ورزشی بانوان در مجموعه ورزشی انقلاب
مهندس کریمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از مراحل ساخت مجتمع فرهنگی ورزشی بانوان در مجموعه ورزشی انقلاب بازدید کرد.

در جریان این بازدید مهندس همدانی معاونت مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در خصوص فعالیت های سرمایه گذار این پروژه توضیحاتی را به مهندس کریمی ارائه دادند.

این پروژه فرهنگی ورزشی توسط سرمایه گذار بخش خصوصی در حال ساخت میباشد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد