خبر مهم ستاد مبارزه با كرونا

به گزارش روابط عمومي مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب، با عنايت به مصوبه ي ستاد ملي مبارزه با بيماري كرونا، مبني بر اينكه تمامي گروه هاي شغلي از تاريخ ٢٠ آبان به مدت يك ماه تنها تا ساعت ١٨ مجاز به فعاليت مي باشند، لذا كليه ي اماكن ورزشي و كافه رستوران هاي اين مجموعه تنها تا ساعت ١٨ داير مي باشند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد