دکتر سلطانی فر :

با تأسیس موزه ملی ورزش یاد و خاطره قهرمانان ورزش ایران در اذهان باقی خواهد ماند

وزیر ورزش و جوانان با ابراز خرسندی از احداث موزه ملی ورزش ایران اظهار داشت : موزه ملی ورزش ایران نام و خاطره قهرمانان بزرگ ورزش ایران در اذهان باقی خواهد ماند و ساختمان اصلی موزه ملی ورزش هم در کوتاهترین زمان آماده خواهد شد .

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ، دکتر مسعود سلطانی فر در مراسم آغازین اهدا مدال های قهرمانان و فدراسیون های ورزشی به موزه ملی ورزش ایران اظهار داشت : کاری که به اتفاق دکتر صالحی امیری برای تأسیس موزه ملی ورزش ایران آغاز کردیم اکنون به روزهای أوج خودش رسیده است و جا دارد از این حرکت بزرگ فرهنگی ورزشی که با حمایت اهالی ورزش همراه شد و مدال ها ، یادمان ها ، کاپ ها و إسناد و مدارک دوران پرافتخار قهرمانی را به این موزه اهدا کردند ، تقدیر کنم.

وزیر ورزش و جوانان ابراز امیدواری کرد بعد از افتتاح فاز اول در کوتاهترین زمان ممکن ساختمان اصلی موزه ملی ورزش آماده شود .

دکتر سلطانی فر تصریح کرد: با تأسیس موزه ملی ورزش یاد و خاطره قهرمانان ورزش ایران در اذهان باقی خواهد ماند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد