تلاش مي كنيم ٥٠٠ پروژه ورزشي در سال پاياني دولت افتتاح كنيم

دكتر سلطاني فر در آيين افتتاح پروژه هاي عمراني شهرستان شهريار:

تلاش مي كنيم ٥٠٠ پروژه ورزشي در سال پاياني دولت افتتاح كنيم


وزير ورزش و جوانان با بيان اينكه ١٧٥ پروژه ورزشي در هفته دولت افتتاح مي شود ، اظهار داشت : تلاش مَي كنيم در سال پاياني فعاليت دولت پانصد پروژه ورزشي ديگر به بهره برداري برسانيم .

دكتر مسعود سلطاني فر در آيين افتتاح پروژه هاي عمراني شهرستان شهريار اظهار داشت : هر روزي كه ما يك پروژه ورزشي را افتتاح و به مردم تقديم مَي كنيم روز مباركي است .

وزير ورزش و جوانان گفت: ١٧٥ پروژه ورزشي براي افتتاح در هفته دولت آماده شده كه افتتاح ان از چند روز پيش آغاز شده است تلاش مَي كنيم در سال پاياني فعاليت دولت پانصد پروژه ورزشي ديگر به بهره برداري برسانيم .

دكتر سلطاني فر يكي از سياست هاي مهم دولت را در تكميل پروژه هاي ورزشي استفاده از منابع دولتي و غير دولتي دانست و ابراز اميدواري كرد با سپري شدن دوران كرونا، شاهد استفاده مردم و جوانان از امكانات ورزشي باشيم تا ثمره اين افتتاح ها در افتخارات بيشتر جوانان ايران اسلامي در ميادين مهم ورزشي نمود يابد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد