بازدید مدیر عامل شرکت توسعه از پروژه ها ی ورزشی استان مرکزی


بازدید مدیرعامل شرکت توسعه از پروژه های ورزشی استان مرکزی


مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به همراه مدیرکل دفتر فنی مهندسی وزارت ورزش و جوانان از پروژه های ورزشی استان مرکزی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه مهندس کریمی مدیر عامل شرکت توسعه و ارتقایی مدیر کل دفتر فنی مهندسی وزارت ورزش و جوانان با حضور در استان مرکزی، چند پروژه نیمه تمام این استان را مورد بازدید قرار دادند.

از جمله این پروژه ها می توان به استادیوم ورزشی فجر، مجموعه ورزشی چمران ساوه، زمین چمن مصنوعی فجر و ساختمان طبقاتی شهرستان زرندیه اشاره کرد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد