اطلاعیه
به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی انقلاب از روز سه شنبه 99/10/23 از ساعت 6 صبح الی 21 برای تمامی اعضای محترم مجموعه باز می باشد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد