بررسی عملکرد اورژانس مجموعه
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب جلسه بررسی بر عملکرد اورژانس در دفتر معاونت ورزشی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب با حضور نماینده اورژانس و نمایندگان برگزاری کلاسهای تابستانی با مدیریت حجازی معاون ورزشی مجموعه انقلاب برگزار گردید.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد