جلسه بررسی و مطالعه نصب گیت های مبادی رودی مجموعه
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ؛ نصب گیت جهت تسهیل ورود و خروج اعضای محترم مجموعه روز دوشنبه مورخ شانزدهم مهرماه در دفتر مدیریت مجموعه با حضور معاون مشارکتها ، مدیر حراست ، مدیر طرح و برنامه شرکت توسعه و مدیر مجموعه ، معاون پشتیبانی و مشاور مجموعه ، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت .


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد