تسلیت مجموعه ورزشی انقلاب به سرکار خانم شرافتی

همکار ارجمند
سرکار خانم شرافتی
لبیک گفتن دعوت حق و آسمانی شدن همسر گرامیتان را تسلیت عرض مینمائیم و امیدواریم که خداوند به آن عزیز درگذشته رحمت و آمرزش و به بازماندگان و خانواده عزیزش صبر و اجر عطا فرماید


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد