بازدید مهندس رحمتی از سالن ۶۰۰۰ نفری استان البرز
معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن‌ ورزشی کشور از آخرین مراحل ساخت سالن ورزشی ۶۰۰۰ نفری کرج بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن‌ ورزشی کشور، صبح امروز چهارشنبه ۱۸ فرودین ماه مهندس رحمتی معاون فنی و مهندسی شرکت به همراه تقی زاده مدیر منطقه فنی و مهندسی با حضور در سالن ۶۰۰۰ نفری در حال ساخت در مجموعه ورزشی انقلاب کرج از آخرین مراحل ساخت این سالن ورزشی بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید پیمانکار و مشاور پروژه در خصوص کارهای انجام شده توضیحاتی را برای حاضرین ارائه نمودند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد