بررسی پروژه های ورزشی استان آذربایجان غربی

دیدار مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی با مدیرعامل شرکت توسعه

بررسی پروژه های ورزشی استان آذربایجان غربی

در دیدار مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، وضعیت پروژه های ورزشی این استان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، کیومرث پورایراندوست مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی دو شنبه ششم مردادماه به منظور بررسی وضعیت چندین پروژه ورزشی این استان، در دفتر مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه حضور یافت.

گفتنی است در این جلسه که به مدت یک ساعت به طول انجامید، مهندس درستکار مدیر فنی منطقه نیز حضور داشتند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد