دو شنبه 01 دی جلسه مدیران کل استانی ورزش و جوانان با حضور وزیر ورزش و مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری

️جلسه مدیران کل استانی ورزش و جوانان با حضور دکتر مسعود سلطانی فر بصورت آنلاین آغاز شد.

این جلسه با توجه به شیوع ویروس کرونا بصورت وبیناری با هدف بحث و بررسی پیرامون موضوعات مختلف ورزش و امور جوانان سراسر کشور برگزار می شود.

وزیر ورزش و جوانان به همراه معاونین این وزارتخانه ، برخی از مدیران ستادی و مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در محل سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان حضور دارند و ارتباط آنلاین با مدیران کل استانی برقرار شده است.

در این جلسه مدیران کل استانی موضوعات مختلف ورزش و امور جوانان استان خود را مطرح می کنند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد