بازديد معاون محترم دادستان عمومى و انقلاب تهران و سرپرست دادسراى امنيت اخلاقى از مجموعه انقلاب

به گزارش واحد روابط عمومى باشگاه انقلاب، صبح امروز ٢٩ شهريور ، معاون محترم دادستان عمومى و انقلاب تهران و سرپرست دادسراى امنيت اخلاقى از مجموعه فرهنگى ورزشى انقلاب بازديد كرد.

در اين بازديد، دكتر محسن پور معاون دادستان عمومى و انقلاب تهران و سرپرست دادسراى امنيت اخلاقى در ساختمان ادارى دفتر مديريت با اميرحسين فتحى مدير مجموعه ديدار و در خصوص ارتقاى امنيت اخلاقى مجموعه گفتگو كرد. همچنين در اين جلسه دكتر محسن پور با بهره برداران مجموعه انقلاب در جهت پيشبرد اهداف اخلاقى مجموعه مذاكره داشتند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد