برگزاری دو مزایده اماکن مجموعه های انقلاب و شهید شیرودی

مزایده های جداگانه بهره برداری از برخی اماکن مجموعه های ورزشی انقلاب و شهید شیرودی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به نقل از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، صبح امروز یکشنبه ۱۹ اسفند ماه، دو مزایده جاری با حضور "فتح الهی" معاون پشتیبانی و "حسینی" معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شرکت برگزار گردید.

مزایده بهره برداری از بوفه استخر آبیاری مجموعه ورزشی انقلاب و همچنین فروشگاه و دو بوفه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی از جمله این موارد بود.

گفتنی است در این جلسه، جلائیان مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل، لاله مدیر مجموعه انقلاب، کابلی مدیر مجموعه شهید شیرودی، تاجیک مدیر حراست، انصاری ذیحساب جاری و جمالی مسئول بازرسی شرکت نیز حضور داشتند.
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد