با حضور مدیرعامل شرکت توسعه صورت گرفت/

برگزاری سه مزایده داخلی مجموعه ورزشی انقلاب


مزایده بهره برداری از برخی اماکن داخلی مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، صبح یکشنبه ۱۴ مهر ماه مزایده بهره برداری از کترینگ نصرت، تالار مهربانی و همچنین ضایعات پینت بال در مجموعه انقلاب با حضور مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه برگزار شد.

گفتنی است در این جلسه، حسینی معاون جذب سرمایه و مشارکت های مردمی، جلائیان مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی، تاجیک مدیر حراست، انصاری ذیحساب جاری و مدیر امور مالی و همچنین نمایندگان امور قراردادها و مجموعه انقلاب نیز حضور داشتند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد