سرپرست جدید مجموعه شهید شیرودی معرفی شد

سرپرست جدید مجموعه شهید شیرودی معرفی شد


با حضور جمعی از معاونین و مدیران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مراسم معارفه سرپرست جدید مجموعه ورزشی شهید شیرودی ظهر یکشنبه 18 خرداد در دفتر مدیریت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی شهید شیرودی، روز گذشته با حکم مهندس کریمی مدیر عامل شرکت توسعه، رضا جلائیان به عنوان سرپرست مجموعه ورزشی شهید شیرودی منصوب گردید.

در پی این حکم، مراسم معارفه وی با حضور هنرور معاون پشتیبانی، انصاری ذیحساب و مدیر امور مالی، عبدالی مدیر امور اداری و جمعی از معاونین و مسئولان داخلی مجموعه برگزار شد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد