اطلاعیه
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب بعد از دقایقی از حادثه با اعلام عوامل مجموعه ، مدیرعامل شرکت توسعه ، مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب و نیز مأموران آتشنشانی و عوامل نیروی انتظامی در محل حادثه حاضر و اوضاع را تحت کنترل دارند.
شایان ذکراست به محض دریافت گزارش کارشناسی آتشنشانی علت دقیق حادثه به اطلاع عموم خواهد رسید.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد