بازدید کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب کابلی مدیر مجموعه به همراه معاونین و جمعی از مسئولین از مکان های مختلف مجموعه بازدید به عمل آورد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد