بازدید مدیرعامل محترم شرکت توسعه اززمین های گلف
به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی انقلاب ؛ به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه در تاریخ 2 شهریور، مهندس عاصم یوسفی به همراه فتحی مدیر مجموعه از زمینهای گلف بازدید کردند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد