برگزاری مسابقات شوت فوتبال در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب


در جشنواره بیست و دوم بهمن ماه برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، مسابقات شوت فوتبال بین اعضا مجموعه در زیر بارانی که شور و شعف شرکت کنندگان را چندین برابر نموده بود برگزار شد.

گفتنی است به شرکت کنندگان که ضربات شوت پنالتی آنها به حد نصاب و امتیاز مورد نظر رسید جوایزی تقدیم گردید.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد