اطلاعیه
به اطلاع اعضای محترم می رساند
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب در روزهای شنبه و یکشنبه 8 و 9 مهرماه به طورکامل تعطیل می باشد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد