همزمان با هفته تربيت بدنى:

بانك اهداي لوازم ورزشى راه اندازي شد

بانك اهداى لوازم ورزشى با هدف جمع آوري لوازم ورزشي قابل استفاده جهت ارسال به ورزشكاران مستعد مناطق محروم راه اندازي شد.
همزمان با هفته تربيت بدنى و به همت دبيرخانه غير دولتي ترويج كار داوطلبانه و با حمايت ستاد خيرين ورزش يار و مجموعه فرهنگى ورزشي انقلاب، بانك اهداى لوازم ورزشي در ابتداي جاده تندرستي مجموعه انقلاب راه اندازي شده است.
در راستاي حفظ محيط زيست و مديريت مصرف، از آنجا كه اعضاى مجموعه ورزشى انقلاب، ورزشكاران حرفه اي و سايرين ممكن است تعدادي لوازم ورزشى نو يا كاركرده قابل استفاده داشته باشند، يك سازمان غير دولتي كه پيش تر نيز سابقه فعاليتهاي عام المنفعه فرهنگي اجتماعي داشته است، اقدام به جمع آوري و دسته بندي انواع لوازم و تجهيزات ورزشي قابل استفاده جهت ارسال به مناطق محروم كرده است.در شرايطي كه استعدادهاي ورزشي فراواني در مناطق كم برخوردار كشور هستند كه امكان دسترسي به بسياري از لوازم و تجهيزات ورزشي را نداشته يا توان تهيه اين اقلام كه انواع حرفه اي انها اغلب قيمت بالايي دارد را ندارند، اين طرح اجرا مي شود.
در اجراى اين طرح داوطلبان اين NGO با استقرار در غرفه اي به همين منظور، لوازم اهدايي را جمع اوري و توضيحات لازم را ارائه ميكنند.شايان ذكر است در اين بانك كه اهدا كنندگان وسايل ورزشي نو و استفاده شده خود را اهدا ميكنند، كليه لوازم از نظر فني مورد بررسي كارشناسي قرار ميگيرند و تنها كالاهايي پذيرفته ميشوند كه قابليت استفاده داشته باشند.همچنين كليه ملاحظات بهداشتي در مورد كالاها رعايت شده و پس از خشكشويي و ضدعفوني براي ورزشكاران مستعد شناسايى شده از طريق پست ارسال ميگردد.امكان اطلاع از سرنوشت كالاي ارسالي براي اهداكنندگان نيز فراهم است تا در اينده نيز در صورت تمايل بتوانند به عنوان حامي از افراد مستعد حمايت كنند و با اين اقدام قهرماني ديگر را پرورش دهند.

براي اطلاعات بيشتر و شركت در اين اقدام خيرخواهانه ميتوانيد به سايت Voluntarywork.ir مراجعه و با شماره هاى ٢٦٢١٦٢٦١ و 09372116785تماس بگيريد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد