همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی شرکت مخابرات ایران

دومین همایش سراسری پیاده روی خانوادگی شرکت مخابرات در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، در صبح روز جمعه مجموعه ورزشی انقلاب میزبان کارکنان و خانواده های شرکت مخابرات ایران بود.

گفتنی است بر اساس هماهنگی های به عمل آمده از قبل بین شرکت مخابرات و مدیریت مجموعه در روز جمعه دومین همایش سراسرس پیاده روی خانواده مخابرات از ساعت 9 صبح با استارت از ابتدای جاده سلامت شروع و بعد از یک دوره پیاده روی در جاده سلامت در محل رنج گلف جمع و مراسم بسیار زیبا برگزار گردید.

محمد لاله مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب گفت بر اساس هماهنگی های از پیش انجام شده ، محل برگزاری این همایش از روز قبل آماده و نیز تمام مسیر ها و نیز زیر ساخت های این همایش توسط همکارانمان آماده و همکاری بسیار خوب با شرکت مخابرات صورت پذیرفته و این مراسم بسیار زیبا برگزار گردید.

مدیر مجموعه افزود این مراسم دومین همایش پیاده روی است که شرکت مخابرات در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار می کند و در هر مرحله تمام سعی ما این بود که این عزیزان خاطره خوشی از این مجموعه داشته باشند .

این همایش از ساعت 9 صبح شروع و تا ساعت 12 با مراسم قرعه کشی به پایان رسید.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد