بازدید مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل شرکت توسعه از روند کلاس های تابستانی مجموعه انقلاب

مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به نمایندگی از مدیرعامل، از نحوه برگزاری کلاس های تابستانی مجموعه ورزشی انقلاب بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، رضا جلاییان مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل به همراه ثنایی مشاور مدیرعامل و رهگذر مسئول پیگیری های ویژه و سرپرست روابط عمومی، ضمن بازدید سرزده از کلاس های تابستانی مجموعه ورزشی انقلاب، با برخی بهره برداران و اولیای کودکان به گفتگو پرداختند.

گفتنی است کلاسهای آموزشی ترم تابستان این مجموعه در بیش از 40 رشته ورزشی و هنری برای دختران و پسران 7 تا 14 سال از ابتدای تیرماه آغاز شده و در حال انجام است.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد