جاده تندرستي تعمير مي شود

قابل توجه اعضاي محترم مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب؛ با توجه به لزوم حفظ سلامتي ورزشكاران و اعضاي محترم اين مجموعه و نياز به تکمیل و بهسازی تارتان جاده تندرستي از امروز یکم آبان ماه ١٤٠١ بصورت نوبه اي قسمت هايي از اين جاده از دسترس خارج خواهد شد.
ضمن سپاس از اعضاي محترم مجموعه جهت صبر و شكيبايي، اميدواريم بزودي همه ي مسير جاده تندرستي مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب با وضعيتي بهتر بصورت كامل جهت استفاده در اختيار ورزشكاران عزيز قرار گيرد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد