تعطیلی مجموعه در سالروز اربعین حسینی
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب؛ به مناسبت فرا رسیدن سالروز اربعین حسینی مجموعه روز دوشنبه 5 مهرماه بطورکامل تعطیل می باشد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد