انتصاب گودرزی بعنوان سرپرست جدید حراست مجموعه های سوارکاری کشور
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به نقل از مجموعه های سوارکاری، طی حکمی از سوی شهرابی مدیر حراست شرکت توسعه، وهاب الدین گودرزی بعنوان سرپرست جدید حراست مجموعه های سوارکاری کشور منصوب گردید.
همچنین طی مراسمی در دفتر مدیریت مجموعه های سوارکاری تکریم فارسیان و معارفه گودرزی با حضورت آقایان دکتر مسجدی مدیر مجموعه، شهرابی مدیر حراست شرکت و قدمی معاون پرسنلی حراست شرکت توسعه برگزار گردید.
در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات فارسیان در مدت حضور در این مسئولیت، گودرزی به عنوان سرپرست جدید مجموعه های سوارکاری معرفی گردید.
لازم به ذکر است طی حکمی جدید از سوی شهرابی، محمد فارسیان به عنوان سرپرست جدید حفاظت فیزیکی شرکت توسعه و مجموعه ورزشی انقلاب منصوب گردید.

بازگشت


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد