اطلاعیه شرایط استفاده از پیست دوومیدانی مجموعه شهید کشوری

داشتن کارت عضویت مجموعه ورزشی شهید کشوری جهت استفاده از پیست دوومیدانی الزامیست

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء و ورزشکاران محترم میرساند :

جهت استفاده از پیست دوومیدانی مجموعه شهید کشوری نسبت به تهیه کارت عضویت باشگاه از واحد پذیرش ، در اسرع وقت اقدام فرمایند.

گفتنی است جهت دریافت کارت عضویت یک ساله مجموعه میبایست با در دست داشتن یک قطعه عکس 4*3 و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی و مبلغ 200000 ریال به واحد پذیرش مجموعه مراجعه نمایید .


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد