انتصاب سرپرست موقت معاونت پشتیبانی مجموعه ورزشی انقلاب
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب , لاله مدیر مجموعه طی حکمی مجید مالکی مدیر امور اداری را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی مجموعه منصوب نمود .
گفتنی است پیش از این غلامرضا معماری مسوولیت این پست را برعهده داشت و به درجه بازنشستگی نایل شد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد