مراسم دمام زنی در شب اول ماه محرم در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب

طنین مارش عزا در ابتدای جاده تندرستی /خبر از فرارسیدن ماه عزاداری سرور و سالار شهیدان در مجموعه ورزشی انقلاب

در شب اول ماه محرم در ابتدای جاده تندرستی در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب مراسم دمام زنی و نوای عزاداری طنین انداز شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، در شب اول ماه محرم طنین انداز شدن مارش عزا ، مراسم دمام زنی در ابتدای جاده تندرستی با سوز و نوای دلنوازی خبر فرارسیدن ماه عزاداری سرور و سالار شهیدان ، ابا عبداله الحسین ( ع ) را به گوش اعضای محترم مجموعه رساند.

با توجه به اینکه هر جا و هر نقطه ای رسوم خاص خودش را در عزاداری ماه محرم دارد با اجرا و نوای شورانگیز سنج و دمام که همراه با سینه زنی سنتی در بوشهر برگزار می گردد و از هارمونی و نظم و ترتیب خاصی برخوردار می باشد ، این شور حسینی و عزاداری خاص و متفاوت و معنوی در شب اول ماه محرم ،فضای مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب را نیز متحول نموده ، مراسم پیش از اذان مغرب به افق تهران با استقبال و حضور جمع کثیری از اعضای مجموعه اجرا گردید.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد